JazZtipendiat

TJO Signe

SpareBank 1 SMN JazZtipendiat 2022/23

 Midtnorsk Jazzsenter, Moldejazz, SpareBank 1 SMN og Talent Norge AS  utlyser herved et arbeidsstipend som del av et talentutviklingsprogram i Trondheim Jazzorkester 2022/23. 

 Programmets formål:

 • å drive talentutvikling i Trondheim Jazzorkester.
 • å gjøre nye talenter synlig for et stort publikum nasjonalt og internasjonalt.
 • å bidra til utvikling av bransjekunnskap og – nettverk.
 • å videreutvikle Trondheim Jazzorkester.

Økonomiske rammer:

Prosjektet har en total ramme på 1 mill.kr. som dekker urpremiere under Moldejazz uke 29-2023 samt påfølgende turne med fire konserter høsten 2023.

Stipendiaten mottar et arbeidsstipend på kr 120.000 for utviklingen av et nytt prosjekt (komponisthonorar). I tillegg honoreres prøver og konserter etter gjeldende Creo tariff.

Prosjektplan øvinger og konserter:

 • Vår 2023: Øvinger
 • Juli 2023 (uke 29): Urframføring under Moldejazz
 • Høsten 2022: fire konserter, deriblant Dokkhuset Scene (Trondheim), Nasjonal jazzscene (Oslo).

Enkeltkunstnere så vel som mindre band kan søke. Øvre aldersgrense 35 år (gjelder samtlige deltagere dersom søker er et band). Dersom et band får stipendet, fordeles arbeidsstipendet likt på bandets medlemmer. Stipendet har som mål å bidra til utvikling av jazzmusikere i Norge. Musikere som ikke er norske statsborgere, men som er en del av det norske musikkmiljøet, er derfor velkommen til å søke.

Besetningsstørrelse er i området 12 musikere.

Tidligere stipendiater: Kobert (2007/08), Kim Myhr (2008/09), Magic Pocket (2009/10), Stian Westerhus (2010/11), Marius Neset (2011/12), Albatrosh (2012/13), Kristoffer Lo (2013/14), Espen Reinertsen (2014/15), Anja Lauvdal & Heida Mobeck SKRAP (2015/16), Espen Berg (2016/17), The MaxX(2017/18), Alf Hulbækmo(2018/19), Johan Lindvall (2019/20), Signe Emmeluth (2020/2021), Marianna Sangita Røe (2021/2022)

Retningslinjer for Trondheim Jazzorkester (TJO):

 • TJO arbeider for å styrke musikermiljøet i Trondheim og Trøndelag.
 • TJO skal være prosjektbasert, dvs ingen faste musikerstillinger
 • TJO vil styrke båndene til NTNU Jazzlinja ved å bruke jazzstudenter i prosjekter der det passer. 
 • TJO tilstreber at andelen musikere med NTNU bakgrunn er minst 70 %
 • Besetningen til alle TJO prosjekter skal ha minst 50 % bosatte i Trondheim eller Trøndelag. I enkelte tilfeller kan opptil en tredjedel av denne Trondheims-andelen være NTNU alumni (fra siste 5 år).

TJO skal fortsette arbeidet med å synliggjøre kvinner i jazzen og ha en kvinneandel som speiler kjønnsfordelingen blant profesjonelle jazzutøvere. Målet er 50/50 kjønnsbalanse.

 I dette stipendiat-prosjektet er det krav om minimum 1/3 kvinneandel.

Søknad med vedlegg (CV, prosjektbeskrivelse, ett representativt lydspor i mp3 -format) sendes i epost til:  post@mnj.no.  Søknadsfrist:            1. mai 2022

 

Trondheim Jazz Orchestra & Signe Emmeluth

Trondheim Jazz Orchestra & Johan Lindvall

Trondheim Jazz Orchestra & Alf Hulbækmo

 

Trondheim Jazz Orchestra & The MaxX

 

Trondheim Jazz Orchestra & Espen Berg

 

Trondheim Jazz Orchestra & Skrap

https://soundcloud.com/skrapmusic/pen-na

Skrap

 

Trondheim Jazz Orchestra & Espen Reinertsen

Trondheim Jazz Orchestra & Kristoffer Lo

 

 

Trondheim Jazz Orchestra & Albatrosh

 

Trondheim Jazz Orchestra & Marius Neset

 

Trondheim Jazz Orchestra & Stian Westerhus

Trondheim Jazz Orchestra & Kim Myhr